#پرسش_پاسخ_فنی

⁉️⁉️از قسمت جلو ماشینم آب چکه میکنه
علت چی میتونه باشه؟🤔

#جواب۱
✅واتر پمپ -فشنگی دمای آب – بست های شیلنگ های آب
همه موارد فوق را در زمان گرم بودن موتور و در حالت پر گاز بررسی کنید.
👈حالت پر گاز یعنی دورموتور رو ببرید بالای 4000 در همین زمان به چیزایی که گفتم نگاه کنید

#جواب۲
🤔به احتمال ۹۹٪ واتر پمپ نشتی داره 
کاسه نمد واتر پمپ رو باید عوض کنید

پرسش_پاسخ_فنی

⁉️⁉️از قسمت جلو ماشینم آب چکه میکنه
علت چی میتونه باشه؟🤔

#جواب۱
✅واتر پمپ -فشنگی دمای آب – بست های شیلنگ های آب
همه موارد فوق را در زمان گرم بودن موتور و در حالت پر گاز بررسی کنید.
👈حالت پر گاز یعنی دورموتور رو ببرید بالای 4000 در همین زمان به چیزایی که گفتم نگاه کنید

#جواب۲
🤔به احتمال ۹۹٪ واتر پمپ نشتی داره 
کاسه نمد واتر پمپ رو باید عوض کنید

گروه کارشناسی فنی و تشخیص رنگشدگی خودرو
کیان خودرو اریا

افکار خود را به اشتراک گذارید

20 − هجده =